Студентски дебат за възможностите в ЕС

Младежки екип Европа дава възможност да повишите информираността си по основните приоритети на Европейския съюз работни места, растеж, справедливост и демократична промяна, като участвате в отворена дискусия в ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград на 13 март 2017г.

 Място: Благоевград, ЮЗУ „Неофит Рилски“ Правно-Исторически Факултет

 Провеждане: 13 март 2017г. от 10:30 до 12:00

Вход свободен

Теми, които ще бъдат дискотирани:

  • правосъдие и основни права в Европейския съюз
  • заетост, растеж и инвестиции
  • възможности по Еразъм
  • възможностти за участие в Европейския корпус за солидарност

 Източник: Team Europe Junior Bulgaria / Младежки Екип Европа