Включи се в уебинарите подкрепящи НПО сектора в България

Фондация „Работилница за граждански инициативи“ през месец април 2017 година стартира поредица от обучителни уебинари.

място на провеждане Място: Вкъщи, пред копютъра

Фондация „Работилница за граждански инициативи“ предоставя възможност  за изграждане на нови знания и умения и пракитчески съвети за работа по различни теми, свързани с работата на сектора.

Хора, с дългогодишен опит ще подпомагат представители на граждански организации в различни аспекти на тяхната работа, като всичко това ще се случва на един клик разстояние. Уебинарите спестяват средства и време на участниците. Обученията са достъпни от всяка точка, където има интернет.

Уебинарите ще бъдат надграждащи, което ще даде възможност на участниците да придобият по-задълбочени знания и умения по конкретна тема.

 Включи се в първия уебинар от поредицата „Фъндрейзинг за НПО“ тук. Запиши се и за другия уебинар на тема: „Фалшивите новини“  от тук.

Първият уебинар ще се проведе на 20 април от 16:00 до 17:00 часа, а вторият на 29 април във същия времеви интервал.

краен срок за кандидатстване Краен срок за първия уебинар – 20 април преди 16:00 часа, а за втория 29 април преди 16:00 часа

 Източник: Фондация „Работилница за граждански инициативи“