„Youth Workshop – 2017″по творческо писане за ученици

Фондация „Елизабет Костова“ (ФЕК) отправя покана към ученици от гимназиален курс с интерес към литература и писане да се включат в поредица от уъркшопове по творческо писане . Програмата ще включи два уъркшопа: пролетен с фокус художествена литература и летен с фокус художествена документалистика.

 Място: София

 Продължителност:

  • Пролетен уъркшоп – 10 – 14 април 2017
  • Летен уъркшоп – 29 юни – 3 юли 2017

Продължителността на двата уъркшопа ще бъде пет дни, включващи ден за самостоятелна работа. Тема на пролетния уъркшоп с фокус художествена литература ще бъде магическият реализъм, а на летния уъркшоп с фокус художествена документалистика – пътеписът. Кандидатите могат да кандидатстват за участие в един от уъркшоповете или да изберат и двата. Обучението ще протече на английски език. Достъпът и до двата ще бъде безплатен.

 Участници:
1. Уъркшоповете са насочени към български ученици от гимназиален курс на обучение: между 14 и 18-годишна възраст.
2. Кандидатите трябва да владеят свободно английски език: както писмено, така и говоримо.
3. Кандидатите трябва да имат: минимум 5.50 среден успех, формиран от оценките им по Английски език и БЕЛ, получени в предходния учебен срок, или минимум ниво B1 владеене на английски език според Общата европейска езикова рамка (CEFRL).

Инструктор

Дилейни Нолан (САЩ) е участник в Созополските семинари по творческо писане на ФЕК през 2012 г. и настоящ стипендиант на комисия „Фулбрайт“ в България и Гърция. Възпитаник е на Писателския уъркшоп в Айова, където като магистър получава стипендия от Фондация „Рона Джейф“. Нейните проза и поезия за превеждани на български, арабски, полски и италиански. В най-скоро време Дилейни работи в бежански лагер в Северна Гърция, където въвежда нови системи за разпределение на стоките и създава бюлетин за жителите на лагера.

 За да кандидатствате трябва да попълните на английски език информацията, посочена във формуляра за кандидатстване и да го изпратите на Симона Илиева, координатор на ФЕК, на ел. поща: silieva@ekf.bg с тема „Youth Workshop – 2017“.

 Краен срок:

  • ПРОЛЕТЕН УЪРКШОП: 31 март (петък) 2017.
  • ЛЕТЕН УЪРКШОП: 17 юни (събота) 2017.

 Източник: Фондация „Елизабет Костова“ (ФЕК)