Академия за мениджмънт в културата

Академия за културен мениджмънт е програма за следдипломна квалификация, която през 2017 г. ще се проведе едновременно в София, Солун и Букурещ с три независими групи с участници и споделена учебна онлайн платформа и учебни формати.

място на провеждане Място: София

период на провеждане Продължителност:

12-16 юни – едноседмичен курс в София
10-30 юли – покана за предложения за участие (с текст, лекция, уъркшоп и др.) в международната конференция за културен мениджмънт
юли – август – онлайн обучение и индивидуални задачи
28-30 септември – международна конференция за културен мениджмънт и мрежова среща в София
октомври – затворена покана за финансиране на съвместни проекти на участниците в Академията

Интензивен едноседмичен курс в София с лектори от България и чужбина. Общност от единомислещи специалисти от сферата на културата в България, Румъния и Гърция. Индивидуална и групова работа, взаимна обмяна на опит и обучение, подкрепа и менторство онлайн. Програмата на Академията в София е курирана от Севдалина Войнова, Асоциация за развитие на София, със съдействието на международен кураторски екип. Едноседмичният курс ще завърши с „лагер за идеи“ – събитие за развиване на нови идеи за съвместни проекти. Основната тема на програмата е международното сътрудничество и начини за постигане на успешни международни и интердисциплинарни съвместни проекти и сътрудничества, идентифициране на нови тенденции в международния културен мениджмънт, оценяване на професионалните рискове и посрещане на несигурността на съвместната трансгранична дейност, организационни, маркетинг и комуникационни стратегии за международни публики. Основни теми на курса в София: преценяване на риска при международни съвместни дейности; програмиране на международни фестивали и проекти; мрежи и създаване на нови контакти; финансиране и алтернативни източници на финансиране за международни сътрудничества; договориране, маркетинг и комуникации с международни публики; оценка и планиране на бъдещи международни художествени инициативи. Участниците ще имат възможността да се учат от водещи европейски фестивални куратори, специалисти по международно авторско право, експерти и съавтори на европейски политики в областта на културата и изкуството. При покриване на определени критерии участниците в програмата в София ще получат сертификати, даващи и ECTS кредити.

 Участници:

Специалисти от културната сфера, в т.ч. куратори на литературни, дизайн, архитектурни, театрални и филмови фестивали и програми, мениджъри на музеи, галерии, арт клубове, библиотеки, представители на общинска администрация, фондации, читалища, неправителствени организации.
Кандидатите трябва да имат завършена бакалавърска степен и да владеят свободно английски език.

 Такса за участие в курса в София: 200 евро

Таксата включва:
– участие в едноседмичен интензивен курс и тридневна международна конференция и мрежова среща;
– сертификат от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ след успешно завършване на курса*;
– храна и учебни материали;
– онлайн система за обучение;
– оценяване на индивидуалните работи от специалисти;
– менторство/консултации с български и международни специалисти;
– възможност за участие в международна академична конференция и за публикуване на текстове;
– възможност за развитие на нови съвместни международни проекти и получаване на начално финансиране от 2500 евро.
 За да кандидатствате изпратете всички документи на  електронен адрес cma.sofia@goethe.de

  • Писмо (до 1 страница) на английски език, в което представяте мотивацията си, както и проект, който бихте искали да разработите в бъдеще и евентуално да намерите партньори за него чрез Академията. Молим Ви тук да упоменете дали изрично искате да получите сертификат от СУ „Св. Климент Охридски“;
  • актуална автобиография и копие на дипломата за висше образование, ако искате да получите сертификат от СУ „Св. Климент Охридски“;
  • допълнителни материали, например портфолио, линкове и др. (ако е приложимо).

краен срок за кандидатстване Краен срок: 8 май 2017г.

 Източник: Goethe Institut