Бъди ментор! Деца за бъдещето – менторска програма 2017

 Нора Талига – ЕДС доброволец към Synergy Bulgaria                     taliganora89@gmail.com

краен срок за кандидатстване 12 Април 2017                                                                                           период на провеждане Май 2017

място на провеждане София, България

Проект на име „Деца на бъдещето“ цели да запознае единадесетокласници от София със следните теми:

Себепознание | Техники за интервю и протокол |
Кариерен мениджмънт | Времеви и проектен мениджмънт | Личен брандинг | Комуникация

В тази връзка се търсят ментори – фасилитатори, които да проведат сесии по гореспоменатите теми.
Изисква се да си:

  • се занимавал с темата, която искаш да прeзентираш;
  • да можеш интерактивно и атрактивно да представяш темата;
  • да си търпелив и положително настроен;
  • да имаш време, което да отделиш за проекта.

 презентация на проекта

 аппликационна форма с информация