Годишни награди „ГЕРОИТЕ“

Възможност за отличаване на изявени личности в областта на доброволчеството в България.

ГЕРОИТЕ са първите годишни награди на TimeHeroes.  ГЕРОИТЕ отличават хората и организациите с изключителен принос за развитието на доброволческата култура в България.

Журито търси прояви и практики, които са:

  • вдъхновяващи;
  • смели;
  • отдадени;
  • новаторски;
  • израз на активна общественополезна дейност и позиция;
  • пример за значително положително въздействие върху дадена кауза или общност.

Номинациите не трябва да отговарят на всички критерии едновременно.

 Изисквания към номинирания:

Всеки може да номинира. Номинираните организации трябва да са регистрирани в България. Самономинациите са допустими. Няма ограничение в броя различни номинации, които един човек може да предложи. Служители на TimeHeroes, членове на Настоятелството на организацията, както и членовете на журито, не могат да бъдат номинирани. Служители на TimeHeroes могат да номинират.

Приемат се номинации в четири категории:

  1. доброволец
  2. организатор на доброволческа инициатива
  3. компания
  4. журналист.

Награди

Ще бъдат раздадени по няколко награди в различните категории. Наградите нямат финансово изражение. Всички наградени ще получат статуетка и диплом.
краен срок за кандидатстване Краен срок: 23 април 2017г.

 Източник: TimeHeroes