Конкурс за “Най-добра бизнес идея”

Във връзка с визитата на сър Ричард Брансън  София на 19/05/2017 се провежда конкурс за “Най-добра бизнес идея”.

период на провеждане Краен срок: 5/05/2017

 Условия за участие: 1 закупен билет (без значение от ценовата категория) межу 22/04 и 5/05 за всяка индивидуално подадена бизнес идея, съответно за всеки от участващите при колективна такава.

 Предоставете в Word file следното:

  • автор/и;
  • наименование на идеята;
  • кратко описание на бизнеса/модела – до 100 думи;
  • проблеми, които бизнес модела решава или подобрява, които внася в съответната сфера4размера на инвестицията, която по ваша преценка е нужна за стартиране/реализиране на идеята.

В мейла включете и ясно четлива снимка на закупения билет.

Оценяването на бизнес идеята ще се случи в периода 5/05 – 15/05. Ще се извърши от жури съставено от представители на:

  • организатора на събитието и
  • негови официални институационални партньори.

Наградата за класираната като най-добра бизнес идея: предоставянаето й от нейния автор или един представител на авторския и колектив със съдействието на организаторите на събитието пред сър Ричард Брансън, както и VIP билет/и за публичната лекция за автора или съавторите, отговарящи на условията за участие в конкурса.

Наградата за втората и третата класирани бизнес идеи: безплатни VIP билети за лекцията за авторите/съавторите съгласно условията за участие в конкурса.

краен срок за кандидатстване Краен срок за обявяване на победителите: 15/05/2017

 E-mail, на който да изпращате своите идеи: bestbizidea@gmail.com