Конкурс за снимки или кратко видео „Какви са плюсовете на моя Еразъм?“

По повод тридесетгодишнината на Програма „Еразъм“, Център за развитие на човешките ресурси обявява конкурс за снимки или кратко видео на тема: „Какви са плюсовете на моя Еразъм?“

Конкурсът е насочен към всички, които са участвали по Програма „Еразъм+“ или по някоя от предшестващите я програми: Учене през целия живот, Младежта в действие, Леонардо да Винчи, Сократ, Erasmus Mundus или Темпус. Участниците трябва да представят снимки или видео.

Задължително трябва да бъде включено авторско каре, съдържащо пълното име на участника, възраст, годината на участие, държавата, в която е осъществена мобилността и дейността и/или Програмата, актуални телефон и имейл за връзка.

Жури от ЦРЧР ще определи първите места в двете категории – снимка и видео.

Изискванията към снимките са: JPG изображения с препоръчителна разделителна способност не по-малка от 1920 пиксела на едната страна.

Изискванията към видеото са: Видеоклипът следва да е с продължителност до 1 минута, заснет в хоризонтален аспект, с разделителна способност от 1920х1080 и при съотношение на страните 16:9.

В началото на видеоклипа следва да се постави логото на Програма „Еразъм+“, както и надпис, съдържащ заглавието, автора и мястото на заснемане.

Всеки участник може да се яви и в двете категории, но може да бъде отличен само с една награда.

 Ако искате да участвате можете да пращате своите материали на имейл адрес: konkurs@hrdc.bg

  http://www.hrdc.bg/ed_files/file/30%20years%20erasmus+%20competition(2).pdf

краен срок за кандидатстване Краен срок: 10 юли 2017 г.