Конкурс за стажанти в ИПИ за периода май-юли 2017 г.

Института за пазарна икономика обявява конкурс за стажанти, които имат интерес в областта на икономическия анализ и писането на статии.

Стажът включва:

  • Работа в офиса на ИПИ в София
  • Писане на статии, кратки резюмета, подпомагане на екипа от икономисти за извършване на проучвания, участие в публичните събития на ИПИ, срещи с интересни хора
  • Препоръка при успешно завършване на стажа
  • Безплатно членство за една година в Икономическата библиотека на ИПИ и БМА

 ИПИ търси хора, които:

  • Имат интереси в областта на икономическия анализ
  • Подкрепят идеите за индивидуална свобода, свободен пазар, малка държава
  • Притежават въображение и готовност за работа в екип
  • Владеят отлично английски език
  • Имат добра компютърна грамотност

 За да кандидатствате, подгответе есе с обем 500 – 800 думи на една от следните теми:

1. Какви са рисковете от икономическия популизъм?
2. Ефективен метод за харчене на публични средства ли са обществените поръчки?
3. Има ли смисъл от програмата за саниране?
4. Чия следва да е отговорността за опазване на културното наследство?

 

Есетата, заедно с автобиография на български език, изпращайте на адрес zornitsa@ime.bg на вниманието на Зорница Славова.

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени по имейл и поканени на интервю. Интервютата с тях ще се проведат в периода 25 – 27 април 2017 г.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 23 април 2017 г.

Източник: ИПИ