Конкурс за студентско есе на тема „Икономическият и паричен съюз на ЕС в следващото десетилетие?“

Участвайв конкурса с есето си и спечели награда в размер на 600лв. и възможност да представиш своето есе на конференция на Българската макроикономическа асоциация през 2017 г.

Есетата могат да бъдат написани на български или на английски език. Есетата трябва да са с обем до 20 000 знака, включително интервали, библиография и приложения. Есетата ще бъдат оценявани от комисия, определена от Управителния съвет на Българската макроикономическа асоциация. Победители в конкурса от предишни години не могат да участват отново. Есета, които надхвърлят максималния обем, няма да бъдат разглеждани от комисията.

 Участници:

В конкурса могат да участват всички български студенти, обучаващи се в бакалавърска и магистърска степен в местни и чуждестранни университети, които имат интерес в областта на икономиката. Кандидатите трябва да покажат много добри познания по отношение на българската и/или световната икономика; използване и цитиране на подходяща литература; оригиналност в стила; убедителност на изложението.

Награди:

Победителят ще получи награда в размер на 600 лв., а класираният на второ място ще получи поощрителна награда в размер на 300 лв. На победителя ще бъде предоставена възможност да представи своето есе на конференция на Българската макроикономическа асоциация през 2017 г.

Резултатите ще бъдат обявени на сайта на БМА – www.bma-bg.org

 За да участвате изпратете есето си на е-mail: bma@bma-bg.org

краен срок за кандидатстване Краен срок: 10 май 2017 г.

 Източник: БМА