Конкурс за търговска марка „Брандико“, JA Bulgaria

Junior Achievement Bulgaria организира конкурс „Брандико“ свързан със създаване на търговска марка, с което да пробуди интереса на младежите към интелектуалната собственост.

„Брандико“ е конкурс, чиято цел е да „събуди“ интереса на учениците към значението на закрилата на интелектуалната собственост и в частност на търговската марка, която е лицето на всяко предприятие. Наградата се връчва от името на Министерство на икономиката на трима победители, които най-добре са изградили, защитили и превърнали в ценен актив своята търговска марка.

 Изисквания:

  • да сте част от тренировъчно предприятие;
  • да измислите и изградите своя търговска марка (име, лого, цветове, както и всичко, което според вас би отличило марката от конкурентите на пазара);

 

Критерии за оценка:

– Коректно попълнено заявление за регистрация на марката;

– Предложенията за марка трябва да бъдат авторски, да не копират или напомнят съществуващи решения;

– Презентация – защита на вашата концепция за марката пред жури по време на изложенията

– Дизайнът трябва да бъде четлив във всякакви размери

– Оценка на лого-дизайна:

  •   Семантика (символика) на лого дизайна – трябва да сте наясно какво символизира и да обясните това на журито
  •   Типография – графична яснота на знака (ако логото съдържа текст, независимо дали е част от знака или се намира под него, е необходимо да подберете подходящия за целташрифт)
  •  Цветова комбинация (символика на използваните цветове, търсени внушения чрез тях) – също трябва да разкажете на журито, защо сте се спрели на такава цветова комбинация.

 За да кантдидатствате:

  1. Попълнете Заявление за регистрация на Марка на Общността, моля запознайте се подробно с приложените инструкции и бланка образец;
  2. Изпратете попълненото заявление в учебния офис на посочения e-mail адрес: viktoria.radeva@jabulgaria.org

краен срок за кандидатстване Краен срок: 19 април 2017г. вкл. до 18:00ч.

 Източник: JA Bulgaria