Краткосрочен проект в Лодз, Полша „Boat of Culture. A Foreign Friendly Festival“, 22 май – 22 юли 2017 г.

Проектът има за цел да даде възможност на хората да си сътрудничат и да създават дейности за себе си и за самия град.  Този път възможността е отворена и за групата на доброволците от ЕДС за кратък период от време.

място на провеждане Място: Лодз, Полша

период на провеждане Период: 22 май – 22 юли 2017 г.

Доброволците ще бъдат поканени в международна мрежа. Заедно те ще получат пространство, за да създадат предложение за себе си и за общността. Предложение, което ще подкрепя ценностите на ученето от многообразието, животът в толерантност.

Ще стартираме този проект с набор от семинари, основаващи се на самочувствие и откриване на промяната която участниците от ЕДС проектите искат да видят. Работните срещи ще се основават на производителя на промяната курс, в който са участвали доброволци от Полша. Важен фактор е подкрепянето на активното участие на младите хора в изграждането на общество въз основа на ценности, които са важни.

Освен семинарите първите 2 седмици ще бъдат съчетани с тиймбилдинг и логистични / организационни срещи. От втората седмица на проекта ще бъдат започнати срещите на местно ниво.

Съществуват възможности за сътрудничество с местните Правителство и медии – домакините доброволци ще се грижат за това.

Доброволците ще имат шанс да планират дейностите на фестивала в целия цикъл на управление на проекти.

 Ако искате да участвате можете да го направите като изпратите CV и мотивационно писмо на английски език на mslavova@ydcma.org с тема Boat of Culture. A Foreign Friendly Festival.