Младежки обмен “Trade Clay”, Фини, Кипър, 23 май – 1 юни 2017 г.

Младежки обмен финансиран от програмата Еразъм + целящ насърчаването на предприемачеството у младежи, чрез изкуството.

място на провеждане Място: село Фини, Кипър

период на провеждане Период: 23 май – 1 юни 2017 г.

Целта на този младежки обмен е да вдъхнови младите хора да подобрят и да преоткрият своите традиции, да ги приложат в днешния свят и да създадат нови възможности за работа по предприемачески начин.

Проектът ще се фокусира върху керамиката – традиционните изкуства на Фини. Участниците ще бъдат включени в семинари и ще създават свои проекти от керамика, започвайки от нулата. Това ще включва всички етапи на творческия процес, като се започне от събирането на почвата за създаване на глината и самото създаване на глинения съд.

Учебни посещения в малки керамични и предприемачески бизнес сгради ще бъдат включени в дневния ред, както и изложба с котлите, създадени от участниците в селския площад.

Ученето ще става чрез неформално образование – включително семинари, учебни посещения, симулационни игри, тийм билдинг, ролеви упражнения и др.

Ползите от този обмен са:

– Придобиване на знания за традициите, свързани с керамиката и професиите на участващите страни

– Придобиване на информация от разговори с хора все още практикуващи тези традиции

– Разширяване на знанията относно изкуствата, културата, земеделието и домашно приготвените продукти

 – Подобряване на уменията на участниците чрез групови дейности и работни срещи

– Развитие на личността на участниците, особено по отношение на самочувствието и реализацията на техните силни и слаби страни

– Подобряване на творчеството на участника и насърчаването му за активна гражданска позиция, като начин за борба с безработицата

Има места за 5 участници във възрастовата граница (20-30 години) и един лидер, без възрастови ограничения – общо 6 участници.

Участниците, които ще бъдат включени в проекта са млади хора, с много добро ниво на английски език, интерес към изкуства и култура, хора които идват от селските райони и искат да променят своето кариерно ориентиране.

 Повече информация можете да откриете тук.

 Пътните разходи се покриват до 170 евро, таксата за участие е 20 евро.

Ако искате да кандидатствате можете да го направите като попълните апликационната форма тук.

краен срок за кандидатстване Краен срок: 8 април 2017 г. 

 Източник: Alternativi International

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обмена.