Младежко изложение „Youth Expo- Create Your Future“

Основната цел на експото е популяризиране на професията на младежкия работник на международно и национално ниво.

място на провеждане Място: Гребната база в Пловдив

период на провеждане Период: 26 -27 април 2017 г.

В рамките на два дни /26 и 27 април/ ще се проведе изложение на Гребната база в Пловдив, на което участниците – български и европейски младежки организации, ще имат възможност да представят своята работа и дейности по креативен начин пред  посетителите, както и да обменят опит и идеи за съвместна работа.

Ще се споделят добри практики в областта на младежката работа и неформалното образование между организациите, посветени на работата с млади хора. Паралелно в залите на Младежкия център ще се провеждат неформални образователни дейности на различни теми.

Предвижда се да се дискутират установените стандарти за младежка работа в европейските държави. На 28 април, екипите на четирите младежки центрове на националната мрежа ще проведат обучителни сесии, посветени на представяне на методите си на работа, които са в резултат на двугодишно обучение от Съвета на Европа.

Ще се обсъдят популяризиране на ценностите на Съвета на Европа, методологията и стандарта за качество на младежка работа сред представителите на национални младежки организации, включително и такива работещи с младежи от ромски произход.