Национална мрежа за децата търси своя координатор „Детско и младежко участие“

Станете част от Национална мрежа за децата като координатор „Детско и младежко участие”.

Координаторът „Детско и младежко участие” ще отговаря за включването на децата и младите хора в работата на организацията чрез изграждане капацитета на децата, младите хора, професионалистите и организациите и чрез развитието на системи и механизми за гарантиране правото на участие в Мрежата.

Основни задължения и задачи

 • Отговаря за формулирането, планирането и изпълнението на политиките и плановете за действие в сферата на детското и младежко участие на Национална мрежа за децата в координация с организациите-членове на Мрежата.
 • Работи за включването на деца и млади хора във всички дейности на Национална мрежа за децата, в които това е възможно.
 • Обобщава, представя и защитава мнението на децата и младите хора, с които Мрежата работи, пред различни други групи и по различни начини в зависимост от характера на конкретната дейност.
 • Работи за развитието и утвърждаването на Младежка мрежа „Мегафон” към Национална мрежа за децата и др.

Условия за заемане на длъжността

 • висше образование;
 • опит в работата с деца/млади хора/юноши;
 • опит в работа с групи (като фасилитатор и/или обучител);
 • способност да работи под напрежение самостоятелно и като част от екип;
 • компютърни умения
 • много добро ниво на английски език
 • готовност да приеме и да работи съгласно Етичния кодекс за работа с деца и Политиката и процедурите за закрила на деца на Национална мрежа за децата.

За предимство ще се счита:

 • висше образование в областта на хуманитарните специалности – социални дейности, педагогика, социология и др.;
 • познания в сферата на правата на децата.

Какво предлага НМД?

 • Работа в една от водещите организации, работещи за деца и семейства в България.
 • Работа в малък офис и част от гъвкав, динамичен и мотивиран екип.
 • Възможност за постоянно учене, запознаване и принос към работата на над 140 организации, работещи за и с деца и семейства.
 • Възможност за участие и принос към изграждането на модели за включване на деца и млади хора в решенията, които се отнасят до тях.
 • Въвеждащо и надграждащи обучения.
 • Трудов договор на пълно работно време.

 За да кандидатствате, изпратете своя автобиография и мотивационно писмо за конкретната позиция и работата в Мрежата на английски език до office@nmd.bg. НМД ще се свърже само с одобрените кандидати, с които ще се проведат интервюта в периода 24 – 28 април 2017 г.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 24 април 2017 г.

 Подробна информация за конкурса може да намерите тук.

 Източник: Национална мрежа за децата