Младежки обмен Storytelling: Intercultural dialogue through creative writing в Анкара, Турция, 01 – 09 юни 2017 г.

Българска младежка асоциация търси 8 младежи за младежки обмен финансиран по програма Еразъм+ , който ще се проведе в Анкара, Турция за периода 01 – 09 юни.

място на провеждане Място: Анкара, Турция

период на провеждане Продължителност: 01 – 09 юни 2017г.

Участници от България: (8) като 7 ( между 18-30г ) + 1 лидер на групата 18+ без ограничение.

Страни участници (4) : Турция – домакин, България, Румъния и Македония.

Целта на проекта е да предостави възможност на младежи, дори и на тези с по-малко възможности, да научат различни методи и техники за креативно писане и да преоткрият други култури чрез историите. Пишейки и споделяйки истории за техния бит, култура, начин на живот участниците ще повишат своите междукултурни умения за учене и освен това ще могат да се преборят със стереотипите и предразсъдъците и да преоткрият идеите за разнообразие и солидарност. По време на обмена участниците ще имат възможност да се срещнат с местни хора, да ги интервюират и чрез техните истории да научат повече за турската култура. От друга страна те ще могат да се запознаят и с други култури благодарение на участниците в обмена. Проектът ще има директен ефект върху кандидатите, защото те ще научат повече за програмата Еразъм+, ще създадат нови контакти и партньорства, ще научат нови техники на работа.

За своето участие, всеки участник според регламента на Еразъм+ ще получи Европейски сертификат „Youthpass“ признаващ неговото участие и придобитите умения и компетенции.

 По проекта се поемат следните разходи:

 За да участвате изпратете CV на български или английски език със снимка и кратка мотивация, на имейл: apply@bulgarian-youth.eu с тема: Анкара 01 – 09 юни!

краен срок за кандидатстване Краен рок: 25 април 2017г. до 13:00ч.

 Източник: bg youth association