Обучение EuroPeers, 2-6 септември, Германия

Обучителен курс за младежи, участвали в проекти „Еразъм+: Младеж в действие“, които искат да споделят своя европейски опит със своите връстници.

място на провеждане Място: Бон, Германия

период на провеждане Продължителност: 2-6 септември 2017г.

Участници: 25 души
Ако сте участвали в Европейска доброволческа служба, в младежки обмен или сте били част от младежка инициатива вероятно сте придобили много опит и сте се запознали с Европа от вълнуваща гледна точка. JUGEND für Europa – National Agency for the Erasmus+ Youth in Action Programme Ви дава възможност да останете ангажирани и да споделите своя опит с другите, като станете EuroPeers.EuroPeers са млади хора, които вече са участвали в проект „Еразъм +: Младеж в действие“. Те споделят своя опит и информират други младите хора (техните връстници) за тези възможности и други начини да отидат в чужбина. Това може да се направи по различни начини и в рамките на различни събития.

По време на този международен курс на обучение ще научите как да организирате различни видове събития на EuroPeer и как да споделяте ефективно европейския си опит. Ще присъствате на семинари на тема:

  • възможности за младите хора да участват в Европа
  • програми за мобилност в Европа
  • управление на проекти и PR дейности
  • комуникация на европейската идея

Също така ще имате време да развиете своята първа собствена дейност в EuroPeer. В края на обучението ще получите сертификат.

 Разходи:

Всички разходи (настаняване, пътуване, визи и т.н.), които са свързани с участието в обучението, ще бъдат покрити от НА или SALTO South East Europe, участващи в този проект, с изключение на такса за участие, която варира в зависимост от поканата и страната. За повече информация пишете на  info@salto-youth.net.

 Повече информация можете да намерите тук.

 За да кандидатствате попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок: 28 юни 2017г.

 Контакт:

Vanessa Rötzel

E-Mail: roetzel@jfemail.de

Phone: +492289506235

 Източник: SALTO-YOUTH