Обучение „Experiential Education“ в Нови Сад, Сърбия, 11-21 май

Проектът е полезен най – вече за фасилитатори, ментори, координатори, учители, младежки работници.

място на провеждане Място: Нови Сад, Сърбия

период на провеждане Период: 11 – 21 май 2017 г.

Проектът развива компетенции за насърчаване на толерантността, както и на социалната и глобалната осведоменост, социалното сплотено общество и борбата с дискриминацията от всякакъв вид.

Това цели да изгради капацитет сред младежките организации  и да увеличи резултатите от ученето, които младите хора извеждат от своите дейности (като основни бенефициенти), които повишават равнището на социално приобщаване и пригодност за заетост.

Проектът предвижда дългосрочна стратегия в областта на младежта и сътрудничество между европейските младежки организации, които ще прилагат отговорно и качествено опитно обучение в своята дейност.

Неформалните начини на учене, планирани да бъдат проучени, ще стимулират творчеството и мисленето извън кутията, свързани с младежката работа (от всякакъв вид).

 Повече информация можете да откриете тук.

 Ако имате желание да кандидатствате можете да го направите като попълните апликационната форма тук.

краен срок за кандидатстване Краен срок: 1 май 2017 г.

 Източник: WalkTogether