Обучение Feminist Boot Camp, 15 – 18 май

Възможност за участие в обучение свързано с феминистките и джендър движения и в последствие кандидатстване за финансиране със собствен проек в областта.

място на провеждане Място: с. Лозен, Софийска област

период на провеждане Продължителност: от 15 – 18 май 2017 г.

Феминисткият лагер „Feminist Boot Camp” е интензивен 4-дневен семинар, в който участничките ще се запознаят отблизо с феминистките и джендър теории и течения, с историята на женските движения и със съвременните проблеми, свързани с неравнопоставеност на половете и човешките права. Фокус на лагера е по време на провеждането му, в среда на сигурност и доверие, участничките да се запознаят една с друга, да обменят опит и идеи, да установят приятелски и партньорски отношения и да разработят проект, свързан с темата на лагера, който Български фонд за жените ще подкрепи експертно и финансово.

След приключване на лагера, участничките, самостоятелно или в отбор, ще имат възможност да кандидатстват за финансова подкрепа на своите идеи, разработени в цялостен проект, в размер от 1 000 до 5 000 лева, осигурени от БФЖ.

 Участници:

  • възраст от 18 до 35 години
  • да се самоопределяте като феминистка или да се интересувате от темата
  • да може да отделите 4 дни през месец май.

С предимство ще бъдат разглеждани кандидатури на жени от малцинствен произход, на жени с увреждания, на ЛБТ жени и транс хора.

 Разходи:
Всички разходи за транспорт, настаняване, храна и участие в лагера се поемат от Български фонд за жените.

 За да участвате, изпратете на ел. поща office@bgfundforwomen.org до 23:59 ч. на 5 май 2017 г. следните документи:

  1. Вашата автобиография (до 3 страници)
  2. Мотивационно писмо за участие в лагера (до 2 страници).

краен срок за кандидатстване Краен срок: 5 май 2017 г.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Global Fund for Women.

 Източник: НПО