Обучение по предприемачество в платформата на проекта REAL

Онлайн обучение в областта на предприемачеството в платформата на Reinforcing Entrepreneurship in Adult Learning.

Обучителната интернет платформа, създадена по проект „REAL – Подкрепа на предприемаческото обучение за възрастни (Reinforcing Entrepreneurship in Adult Learning)” вече е активна на адрес http://www.realproject.net/efront/ Тя дава възможност на младите предприемачи да повишат знанията си по ключови теми, които ще им помогнат при стартирането на собствени бизнес инициативи. След регистрация потребителите получават достъп до шест модула, посветени на предприемачеството, лидерството, фондонабирането, мениджмънта, новите технологии и бизнес английския. Всеки от модулите се състои от 8 кратки видео урока, 8 анимирани видеа и кратък тест. Уроците са достъпни на английски, български, немски, италиански, испански, гръцки, турски и шведски език.

Проектът „REAL – Подкрепа на предприемаческото обучение за възрастни (Reinforcing Entrepreneurship in Adult Learning)” се осъществява в партньорство между 10 организации от 8 държави – Турция, България, Испания, Италия, Швеция, Германия, Гърция и Кипър и се финансира по програма „Еразъм +”. Партньор от българска страна е Центърът за управление и развитие на човешките ресурси „Никанор” ООД. Основната цел на проекта е да помогне на безработните млади хора да се интегрират на пазара на труда като станат предприемачи и създадат собствен бизнес. За повече информация – http://www.realproject.net/ и http://nikanor.bg/

За да участвате направете Вашата регистрация тук.