Обучение Project Pro, Литва

Обучение в Литва насочено към получаване на задълбочени теоритични и практически знания в областта на писането на поректи.

място на провеждане Място: Каунас, Литва

период на провеждане Продължителност: 17-22 август 2017г.

Project PRO е обучение за ръководители на проекти, младежки работници или фасилитатори, което има за цел да повиши компетенциите за управление на проекти и да помогне да се подготвят и изпълняват успешно младежки проекти или такива с по-широки спектър.
В днешно време управлението на проекти придобива все по-голямо значение, както в неправителствения сектор така и в бизнеса. Той е мощен инструмент, който помага на организациите и фирмите да се развиват и отваря възможности за непрекъснато усъвършенстване. Има много младежки работници и преподаватели, които имат много практически опит при изпълнение на проекти.  Но допълнителна добавена стойност може да дадат и професионалисти в тази област и успешни мениджъри на проекти.

Целта на проекта:
Подобряване на компетенциите за управление на проекти и възможност за паниране и прилага не само младежки проекти, но и такива с по-широк спектър.

Знания, които ще придобиете:
– Знания за значението на екипа и как да развивате успешен екип по проекта
– Научаване на повече стъпки на процеса на проекта и какво трябва да се направи във всяка една от тях
– Разнообразни възможности за проекти и как да ги намерите
– Да се опдели кои мениджърски компетенции са най-важни
– Да се анализират най-често срещаните грешки в управлението на проекти
– Управление на заинтересованите страни
– Управление на риска
– Управление на качеството
– Оценка на резултатите / меки резултатите от проекта

Методология:
Това обучение се основава на смес от формалното и неформалното образование. В допълнение към теоретичните знания, то ще бъде придружена от учене чрез правене и други неформални обучителни техники, като например работа по групи, споделяне на опит, симулации и т.н.

 За да кандидатствате попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок: 5 юни 2017г.

 Източник SALTO