Обучение „THE LIMITS OF OUR PLANETS“ в Ружомберок, Словакия, 7 – 15 юли 2017 г.

Търсят се 3-ма участници за 7-дневен проект в Ружомберок, Словакия през 2017 година.

място на провеждане Място: Ружомберок, Словакия

период на провеждане Период:  7 – 15 юли 2017 г.

Въпросите, които ще разисква обучението са за: околната среда, изменението на климата, замърсяването на въздуха и водата, иновации в неформалното образование, нови методи на обучение и развитие на курсове за обучение.

То ще представи мотивацията на младежки лидери в опитите им за по-добро опазване и оценностяване  на природните ресурси.

Основните цели са:

– да се намерят начини за намаляване на вредните въздействия от хората;

– да се намерят нови иновативни методи за неформалното образование;

– да се разработят обучителни курсове, които трябва да бъдат водени от младежките работници, които да бъдат научени да се отнасят по-уважително  към другите и околната среда.

Най-важното е необходимостта  да се повиши информираността на младежките лидер за разбиране, че проблемите на околната среда могат да бъдат сходни във всички страни, въпреки че може да има културни различия, и да се насърчава сътрудничеството между различните страни, обмен на опит и уважаване на културните прилики и разлики.

Повече информация можете да откриете тук.

 За контакти: walktogetherbulgaria@gmail.com

 Ако имате желание да кандидатствате, можете да го направите като попълните апликационната форма тук.

краен срок за кандидатстване Краен срок: 21 април 2017 г.

 Източник: WalkTogether