Обучения на тема „Управление на проекти, финансов мениджмънт и отчитане”, гр. София, юни 2017 г.

Международен Алианц за Развитие организира две обучения на тема: “Управление на проекти, финансов мениджмънт и отчитане” в рамките на проект “I CAN DO IT”, програма Erasmus+ на Европейската Комисия.

място на провеждане Място: гр. София

период на провеждане Период: 05-07 юни 2017 г. и 12-14 юни 2017 г.

Всяка група ще бъде съставена от максимум 25-30 участници.

В обучението могат да участват:

– Представители на НПО, които имат текущи проекти по програмите Erasmus+ и Европа за гражданите;

– Представители на НПО, на които им предстои да реализират проекти по програмите.

Основните теми на обучението са свързани с:

– Проектен цикъл;

– Планиране и администриране на дейностите;

– Достигане до целевата група (особено работа с хора с увреждания и такива в неравностойно социално положение);

– Управление на ресурси – материални, технически и човешки;

– Управление и отчитане на дейностите (съдържателен отчет);

– Управление и отчитане на финансовите ресурси (финансов отчет);

– Споделяне на добри практики.

 Ако имате желание да кандидатствате можете да го направите оттук като попълните апликационната форма и след това я изпратите на office@idanetwork.eu със заглавие на писмото „Обучение – Управление на проекти“.

краен срок за кандидатстване Краен срок: 15 май 2017 г.