Онлайн обучения за това как се правят уебинари

Фондация „Четиридесет и две“ дава възможност да се включите в безплатни онлайн обучения с продължителност 40 до 60 минути през април и май 2017.

Серия от уебинари се задава от края на април, дори и през целия май. Главната тема на онлайн обученията е: „Силата на уебинарите“.

Онлайн обученията са отворени за представители на НПО или/и представители на фирми и организации, които предоставят обучения (под каквато и да е форма) на лица над 18 годишна възраст; за само един представител на организация, която отговаря на условието; за участници, които могат да участват със свой компютър, с добра интернет връзка, микрофон и видеокамера (използването й по време на уебинара ще е задължително).

Обученията ще се реализират по Проект „PROMOTING WEBINAR-BASED EDUCATION IN SOUTHEAST EUROPE“.

Онлайн обученията ще се провеждат в три подтеми с определен график:

Силата на уебинарите“:

20/04/2017 – начало: 11.00 ч.

21/04/2017- начало: 16.30 ч.

27/04/2017- начало: 13.00 ч.

28/04/2017- начало: 18.00 ч.

„Полезни онлайн инструменти за планиране и споделяне на информация в обучението за възрастни“:

04/05/2017- начало: 11.00 ч.

05/05/2017- начало: 16.30 ч.

08/05/2017- начало: 13.00 ч.

09/05/2017- начало: 18.30 ч.

„Как да създадем вдъхновяваща и интерактивна обучителна презентация за възрастни“:

22/05/2017- начало: 13.00 ч.

23/05/2017- начало: 16.30 ч.

30/05/2017- начало: 11.00 ч.

31/05/2017- начало: 18.30 ч.

 За да участвате е нужно да заявите, че ще присъствате оттук, като попълните апликационната форма.

 Източник: За Фондовете