Предложете дейности за отбелязване на Европейската седмица на младежта 2017

В рамките на Европейската седмица на младежта /ЕСМ/ Европейската комисия набира предложения за събития и дейности, които да включат като част от Седмицата.

период на провеждане Продължителност: 1 -7 май 2017г.

Чрез попълването на формата можете да подадете предложенията ви за дейности и събития в периода на Седмицата, които да реализирате като част от младежки проекти или в рамките на регулярните дейности на вашата организация.
Предложените от вас дейности ще бъдат широко отразени:
– в интернет сайтовете на ЕК и в профилите й в социалните мрежи
– чрез каналите за комуникация на ЦРЧР
– на Европейската интернет страница на ЕСМ – www.youthweek.eu
В случай че желаете да се включите с повече от едно събитие/дейност, моля попълнете нова форма за всяко.

В периода 1 -7 май 2017 г. Европейската комисия ще организира осмото издание на Европейската седмица на младежта (ЕСМ). В България ЕСМ ще бъде координирана от Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР).
Целите на ЕСМ са:
– да се даде възможност за осъществяване на диалог по въпроси, свързани с бъдещата младежка политика на ЕС;
– да се насърчат младежите да участват в проекти за мобилност по Програма „Еразъм+“ и по новата инициатива на Европейския съюз – Европейски корпус за солидарност (https://europa.eu/youth/SOLIDARIty_bg).

 За да подадете своите предложения за дейности и събития попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок: 10 април 2017 г.

За допълнителна информация относно Европейската седмица на младежта:
Светозар Даскалов – 02/9155091 е-mail: sdaskalov@hrdc.bg

 Източник: НПО