Природозащитен лагер Картали 2017

Природозащитен лагер Картали 2017 ще ви отведе в Източни Родопи, ще разкрие тайните на биолога, природоизследователя и откривател.

място на провеждане Място: Ловно стопанство „Студен кладенец“, на брега на язовира, в Източни Родопи

период на провеждане Период: 12 – 17 май 2017 г.

За пръв път тази година участниците ще се включат в демонстрация за откриване на отровни примамки за хищници в дивата природа. Предстои да научат с каква цел се улавят и опръстеняват птици, ще могат да вземат участие в маркиране на сухоземни костенурки, както и да разберат дали е лесно да изследваш пеперуди и дали има орхидеи в Източните Родопи.

Всичко това ще бъде възможно благодарение на някои от най-добрите експерти в сферите на проучване на птиците, влечугите, земноводните, растенията, пеперудите и други животни в дивата природа. По-специално внимание ще бъде отделено на лешоядите, защото природозащитният лагер Картали се провежда съвсем близо до гнездящата колония на белоглави лешояди в Източни Родопи.

Една седмица участниците в лагера ще могат да гледат елени, зубри и да помагат в дейностите на ловно стопанство „Студен кладенец“.

Събитието е подходящо за студенти по биологични науки и любители на природата, които искат да научат повече за проучването и опазването ѝ. Местата са ограничени.

Условията са следните:

  • Всички участници трябва да са пълнолетни! Непълнолетни участници биха могли да вземат участие в лагера само с пълнолетен придружител и декларация от родител.
  • Настаняване – палатков лагер на брега на язовир «Студен кладенец», Източни Родопи, в сърцето на защитена зона “Студен кладенец” от екологичната мрежа Натура 2000.
  • Всеки участник трябва да си осигури  палатка, спален чувал и шалте, както и всичко останало, което смята за необходимо за къмпингуване.
  • Участниците поемат пътните си разходи до лагера.
  • Храната се осигурява от организаторите от първия ден вечерта до шестия ден сутринта.

 Тази година разходите за проучване на лешоядите и други птици, природозащитните дейности, храна, настаняване и координация на природозащитния лагер се осигуряват. Всеки участник следва да заплати такса за участие в природозащитен лагер Карали 2017. Таксата за участие е 35 лв., като членовете на БДЗП ползват отстъпка и заплащат 25 лв. такса.

За повече информация тук.

 За контакти: iana.gocheva@gmail.com

 За да кандидатствате е нужно да попълните регистрационната форма тук.

краен срок за кандидатстване Краен срок: 6 май 2017 г.