Присъедини се към уебинара: „Learn how to facilitate coding for employability“

Опознайте 11-модулна програма за професионално обучение на е-фасилитатори, и нейните недоразработени допълнителни модули за кодиране и ефективно използване на мобилни телефони.

период на провеждане Дата: 27 април от 14:00 часа (европейско централно време)

Уебсайтът представя учебната програма за професионално обучение на e-фасилитатор, като се фокусира върху двата допълнителни модула на Codemob. Очаквайте да бъдете помолени за вашия опит и обратна връзка относно използваемостта и възможността за прехвърляне, както и съвместимостта с идеите на I-LINC.

Растящото значение на информационните и комуникационните технологии и огромният им потенциал в контекста на световната икономика бива изискван от служителите, които имат широк набор от (основни) цифрови компетенции.

Текущите наблюдения показват несъответствие между бизнес изискванията и съществуващия опит. Цифровите умения за пригодност за заетост са в сърцето на редица проекти, посветени на решаването на предстоящите предизвикателства, които се въртят около тази проблемна област.

Основен резултат е учебната програма за професионално обучение eFacilitator и нейните 11 модула, насочени към мобилизиране на цифровите компетенции на специалисти, работещи в места за обучение по Информационно Компютърните Технологии. Два допълнителни модула за основните кодиращи умения и ефективното използване на мобилни устройства са създадени неотдавна в рамките на проекта Codemob. Те ще бъдат онлайн като безплатни ресурси за обучение скоро на адрес: http://www.codemob.eu/

 Ако искате да участвате можете да го направите като се регистрирате оттук.

краен срок за кандидатстване Краен срок: 27 април 2017 г.

 telecentreeurope