Проект „Насърчаване на младежкото предприемчество“

Основната цел на проекта е да доведе до подобряване на ефективността на политиките, които стимулират предприемаческата активност и младежкото предприемачество в България.

място на провеждане Място: гр. София, гр. Пловдив и гр. Варна

период на провеждане Период: 11 април – 3 май 2017 г.

Основните дейности по проекта са обособени в три потока. Поток 1 през ноември 2016 г. ще бъдат проведени три еднодневни Национални младежки срещи в градовете София, Пловдив и Варна, по време на които младежи от цялата страна ще генерират първите си идеи за реформиране на предприемаческите политики в България.

През пролетта на 2017 г. ще бъде проведен Поток 2, в рамките на който ИИП ще организира три двудневни форума за структурен диалог в същите градове.

В рамките на Поток 3 се предвижда провеждането на еднодневен Заключителен форум за структурен диалог в София с представители на всички национални институции, на който ще бъдат представени конкретните предложения за реформиране и оптимизиране на политиките за насърчаване на предприемачеството.

Графикът на предстоящите срещи е следният:

– Среща в гр. Пловдив на 11 април 2017 г. – краен срок за кандидатстване – 9 април 2017 г.

– Среща в гр. Варна на 19 април 2017 г. – краен срок за кандидатстване – 17 април 2017 г.

– Среща в София на 3 май 2017 г. – краен срок за кандидатстване – 1 май 2017 г.

Повече информация можете да откриете тук.

 За контакти: epi@epi-bg.org и тел.: 02 952 29 47

 Ако искате да участвате можете да се регистрирате оттук.

краен срок за кандидатстване Краен срок: за гр. Пловдив – 9 април 2017 г.; за гр. Варна – 17 април 2017 г.; за гр. София – 1 май 2017 г.

 Източник: Институт за Икономическа Политика