Програма NOW Journey

Бъди пормяната, която искаш да видиш в света, като участваш в програмата NOW Journey -NOW с продължителност 6 месеца и разработи свой собствен социален проект.

място на провеждане Място: Първи етап – Швейцария, втори етап – онлайн, трети етап – Италия

период на провеждане Продължителност: 6 месеца

Първи етап: 30 юли-10 август 2017г. –
Втори етап: август 2017 г. – януари 2018г. –
Трети етап: 01- 05 февруари 2018 г. –

Цели на програмата:

 • да създаде компетенции в различни сфери
 • да помогне да внедриш собствен проект за социална промяна в своето общество
 • да разбереш взаимосвързаността на глобалните предизвикателства
 • да започне сътрудничество около каузи
 • да превърне участниците в хора решаващи проблеми
 • да подобри лидерските умения и работата в екип
 • да станеш част от разнообразна общност от хора предизвикващи промяната

Програма:

 1. Нови попълнения /30 юли-10 август 2017 г./ – интензивно десет дневно обучение в швейцарските планини. Възможност да се запознаеш с участници от цяла Европа, да научиш от разнообразието, социалната промяна и да започнеш твой собствен социален проект.
 2. Онлайн фаза /август 2017 г. – януари 2018 г./ – участниците започват работа по тените социални проекти в собствените им общности и страни с подкрепата на техните приятели и ментори от обучението. Участие в онлайн семинари и посещение на един от новите приятели на Buddy Exchange.
 3. Бъдещ форум /01- 05 февруари 2018 г./ – целият отбор ще се срещне отново в Италия, за да представи резултатите от своите проекти и техния отпечатък върху бъдещето

 Изисквания към участниците:

 • на възраст от 18 – 25 години /допуска се леко излизане от границата/
 • личности, които искат да създадат социална промяна
 • млади хора, които искат да научат повече за себеси и света, в който живеят
 • да могат да участват активно през пълния период на програмата /6 месеца/
 • да могат да отделят по 5-10 часа седмично в онлайн етапа

 Разходи:

Разходите за участието в програмата възлизат на 1000 евро (включва настаняване) плюс разходите за транспорт. Участниците, които имат финансови затруднения могат да кандидатстват за финансова подкрепа на стойност 50% или 100%.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок: 17 април 2017 г.

 Източник: NOW Journey