Публичната консултация относно средносрочния преглед на програма Еразъм+

Използвай възможността да дадеш своя коментар и оценка на програмата Еразъм+ с цел подобряване на нейната ефективност и постигане на по-добри резултати.

период на провеждане Продължителност: 28 февруари – 31 май 2017г.

Целта на проекта е да събере коментари и различни гледни точки на различни заинтересовани лица за релевантността на програмата Еразъм+. Кандидатите следва да не бъдат участвали в предишно изследване за оценяване. За да бъде информацията валидна всеки от участниците задава и лична информация /име, организация, страна/, която ще бъде изпорзвана само за целта на проучването. Въпросникът обхваща теми свъзрани с предходните програми и възможните бъдещи успешни дейности на Еразъм+ през 2020г. Всяко едно проучване включва и въпроси със свободен отговор, в който участниците могат да споделят проблеми, които не са станали обект на обсъждане в предходни въпроси.

Попълването на анкетата би трябвало да отнеме 10-60 минути.

Европейската комисия ще обработи и сподели резултатите от проучването.

 Участвайте в проучването, като попълните анкетата.

 За контакт:

European Commission
Directorate-General for Education, Youth, Culture and Sport
Unit B.4 –Erasmus+ Coordination

Email: EAC-ERASMUS-PLUS-CONSULT@ec.europa.eu

 Източник: Еrasmus