Стани част от обучението по международния проект „Follow Through“, 20-29 юни 2017 г.

Дружество за ООН в България / United Nations Association of Bulgaria търси двама младежи за участие в обучение по международния проект Follow Through.

място на провеждане Място:  Скуликария, Гърция

период на провеждане Период:  20-29 юни 2017 г.

Проектът включва общо 34 младежи от 16 организации в 10 различни държави.

Целта на обучението и проекта е да се подобри ролята на младите хора в намирането на решения на паневропейски проблеми чрез гражданска активност и създаване на общности. Обучението ще развие вашите комуникационни способности и работата ви в екип чрез дейността „Приключения в гората“. Ще бъдат развити също така лидерските умения и ще бъдат поставени основите на социалната промяна чрез общуване.

 Всички транспортни и логистични разходи ще бъдат покрити, за да могат двамата избрани младежи да участват наравно с представители от Италия, Испания, Португалия, Гърция, Турция, Великобритания, Словакия, Латвия и Румъния.

 Ако искате да кандидатствате можете да го направите като изпратите CV на d.dimitrov@move.bg и попълните формуляра тук.

краен срок за кандидатстване Краен срок: 30 април 2017 г. 23:00 часа