Стажант Software Engineer, VMware

VMware предлага възможност за стаж в София в следните области промишленост, компютърна и мрежова сигурност, ИТ и услуги и компютърен софтуер.

място на провеждане Място: София

период на провеждане Продължителност: 3-6 месеца

VMware предлага стажантска програма за талантливи студенти в областта на софтуерните технологии. Като част от програма стажантът ще участва във вътрешен проект за научноизследователска и развойна дейност. Специализиран опитен инженер напътства участника по време на стажа, като го запознава с виртуалната среда на VMware и ще му дава напътствия, редовна обратна връзка и препоръки за ефективността.

 Изисквания към кандидатите:

 • Добри познания за OOP и / или някой от следните програмни езици и технологии: Java, C ++, Python, XML / HTML, CSS, JavaScript
 • Структури на данни, алгоритми, модели на дизайн
 • Добро владеене на английски език
 • Умен и силно адаптивен
 • Желаещи да поемат отговорност
 • Склонни да внедряват иновации, да учат и да споделят знания
 • С добри аналитични умения и умения за решаване на проблеми
 • Може да изпълнява и доставя

Условия на стажа:

 • Възможност за техническо и личностно развитие чрез работа по реални проекти
 • Ментор и ще бъдат опитни инженери
 • Участие в редовни технически преговори
 • Навременни обратни резултати и връзка с екипи от световни IT специалисти ще ви помогнат да развиете своя потенциал
 • Уникална атмосфера, в която акцентът е върху високи постижения, иновации, откритост, сътрудничество и баланс
 • Здравословна работна среда, осигурена от програма за храни и напитки, спортни дейности, отворена комуникация
 • Възможност да избирате между работни схеми, които отговарят както на вашите, така и на нуждите на проекта

Позиции в следните области:

 1. Промишленост
 2. Компютърна и мрежова сигурност
 3. Информационни технологии и услуги
 4. Компютърен софтуер

 За да кандидатствате попълнете апликационната форма в сайта на компанията.

 Източник: VM ware