Стипендия „Иди, учи и се върни“

Трима участници ще получат стипендия от 10 000 лв за обучение в ОКС Магистър в чужбина, след което се върнат в България.

Проектът, наречен „Иди, учи и се върни“ ще даде 3 стипендии на обща стойност от 30000 лв за образователна степен магистър. Изключително ценни за цялото ни общество могат да бъдат знанията, които студентите придобиват в университети на световно равнище; уменията, с които се сдобиват при стажовете си в чуждите компании, както и разширеният мироглед, който развиват при общуването си с хора от цял свят. Освен финансовата подкрепа и възможността да получат образование в чуждестранен университет, одобрените кандидати ще бъдат подкрепяни от Тук-Там за бъдещото им професионално развитие, ще бъдат популяризирани сред контактите на организацията и ще станат част от общност на млади професионалисти с опит или образование в чужбина.

 Изисквания към участниците:

  • Има само българско гражданство
  • Притежава бакалавърска степен, придобита между 1 януари 2012 и 31 юли 2017
  • Може да предостави потвърждение за прием в университет към 31 юли 2017 с начална дата на курса на обучение през 2017
  • Може да докажете достатъчно ниво на владеене (B2 или по-високо) на езика, на който ще се провежда обучението

Одобрените кандидати ще трябва до 8 юни да запишат видео с дължина до 2 минути и да разкажат как виждат бъдещето си в България. Останалите след втория кръг ще получат покана за интервю.

 Повече информация можете да намерите тук.

краен срок за кандидатстване Краен срок: 24 май 2017г.

 Източник: Сдружение Тук-Там