Студентски конкурс за дизайн – Тайван 2017

Ежегодно провеждащият се конкурс от 2003 г. и тази ще се състои. Студенти от цялата страна са способни да кандидатстват.

Целта на конкурса е насърчаване на международния, обменен, творчески дизайн, да се изрази международният имидж на Тайван свързан с голямото значение за креативния дизайн и за да се създаде основния дизайнерски статут на страната.

Допустими участници са ученици, които сега започват 12 клас, участници по 30-годишна възраст и жени, които са раждали преди 30-годишна възраст. Вишисти дипломирали се през юни 2017 или такива, които започват висшето си образование през 2017 г., също са допустими.

 Регистрацията започва от 1 юни чрез сайта на TISDC.

краен срок за кандидатстване Краен срок: 25 юли 2017 г.

 Източник:  TISDC

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участниците.