Тренировъчен курс „Sustainable youth work on sustainability“, 29 април – 5 май, Белград, Сърбия

Обучение в Белград, Сърбия, за което ще бъдат избрани 3ма младежи на възраст над 18 години, свързано с устойчивото развитие на младите.

място на провеждане Място: Белград, Сърбия

период на провеждане Продължителност: 29 април – 5 май, 2017г

Участници:  младежки организации от Сърбия, Литва, България, Гърция, Италия, Румъния, Турция, Босна и Херцеговина и Македония.

Основната цел е разработване и изграждане на капацитет от организации от Европейския съюз и балканите, които да изпълняват съвместно дейности, които насърчават устойчивото развитие, като се използват опита от ЕС. Проектът е с допълнителен акцент върху младите хора с по-малко възможности в Европа чрез социална и устойчиво предприемачество. Цели на проекта са:
– обмен на опит и информация относно предишната работа на организациите свързана с неформалното образование

– създаване на най-малко 10 работилници, които ще бъдат разработени, приложени и адаптирани, целящи да дадат новаторски отговор на образованието на устойчивостта в европа днес, събрани в един универсален инструмент, които организациите ще използват и разпространяват
– да създаде нови идеи между партньорите, за да им даде възможност да използват erasmus+ и да правят други средства за набиране на средства и да продължат сътрудничеството в бъдеще
– през постигане на тези цели и изпълнение на проекта организациите ще могат да осъществяват проекти и дейности, които се целят да образоват младите хора за устойчиво развитие, екологията, опазването на околната среда чрез перспектива за европейско гражданство, подкрепа на младите хора с по-малко възможности за социално приобщаване

Няма такса за участие в проекта, а пътните разходи ще бъдат възстонавоне на участниците до сума от 180 евро.

 За да кандидатствате попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок: 11 април 2017г.

 Източник: IYAC