Търси се приемно семейство за американски ученици за учебната 2017/2018 г.

Американски съвет за международно образование – България търси приемни семейства в София за ученици от САЩ, които ще прекарат учебната 2017/2018 г в България, като участници в програма за културен обмен.

период на провеждане Продължителност: 10 месеца (септември 2017 – юни 2018)

За втора година България посреща гимназисти от Съединените щати в рамките на програма YES abroad на Държавния департамент. Програмата е насочена към културен и образователен обмен с цел сближаване на държавите. Участващите американски ученици ще прекарат следващата учебна година извън родината си, живеейки в приемно семейство и посещавайки българско училище. Животът в приемно семейство е от ключово значение за успеха на програмата. От семейството се очаква да осигури на ученика необходимата подкрепа както при социализацията в новата среда и разбирането на българската култура, така и в ежедневието и в учебните дейности.  Приемането на международен ученик в дома крие много възможности и за самото приемно семейство. По този начин неговите членове ще могат от първа ръка да се запознаят с чуждата култура, преодолявайки стереотипите и „грешките в превода”. Опитът доказва, че подобно съжителство е много ценно за децата в семейството, като разширява хоризонтите и границите им на толерантност, а в по-практично отношение подобрява владеенето на английски език. Не на последно място подобни взаимоотношения между ученика и приемащото го семейство обикновено остават топли за цял живот.

 Изисквания към приемното семейство:

От приемните майка и/или баща е очаква да предоставят подходящи условия за живот, включващи настаняване в самостоятелна или споделена с друго дете в семейството стая, както и храна, както и да оказват подкрепа на ученика в различни ситуации. Присъствието на чуждестранния ученик в дома не би трябвало да променя ежедневния ред на дейности, напротив той/тя следва да се третира не като гост, а като част от семейството. По този начин се насърчава ученето за българската култура и бит през ежедневни и на пръв поглед обикновени занимания.  Участниците в програмата преминават през интензивен курс по български език още в първите седмици на престоя си в страната ни. Все пак за по-успешна комуникация е добре поне един от членовете да приемното семейство да има основни познания по английски език. Възрастта на участниците е между 16 и 18 години, а престоят им се координира и администрира от Американски съвет за международно образование –клон България.

 За да участвате като приемно семейство изпратете имейл sofia@americancouncilssee.org  или  се обедете на телефон 0877333013. Лице за контакт: Йелена Джокович.

 Източник: НПО