Академия за културен мениджмънт 2017: Отворена покана! 10-15 юли 2017г.

ОТВОРЕНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В АКАДЕМИЯТА ЗА КУЛТУРЕН МЕНИДЖМЪНТ 2017

място на провеждане Място: София

период на провеждане  Период на провеждане: от 10 до 15 юли

Организатор: Goethe Institut

  Изисквания към кандидатите: 20 кандидати ще бъдат избрани от проектния екип на Академията за културен мениджмънт.

Как да кандидатствате?

  • Писмо (до 1 страница) на английски език, в което описвате мотивацията си и проект или тема, които Ви интересуват, по които бихте работили в бъдеще и евентуално бихте искали да намерите партньори;
  • актуална автобиография и копие на дипломата за висше образование, ако искате да получите сертификат от СУ „Св. Климент Охридски“;
  • допълнителни материали, например портфолио, линкове и др. (ако е приложимо).

Моля, забележете, че размерът на пакета документи не трябва да надвишава 7 МВ.

Програмата включва интензивен едноседмичен курс с български и чуждестранни лектори, участие в межуднародна конференция в София през септември и възможност за финансиране на нови проекти в размер до 5000 лева!

Програмата включва едноседмичен интензивен образователен курс в София с лекции, семинари, дискусии и индивидуални занимания с български и чуждестранни професионалисти от сферата на културата, както и образователна онлайн платформа с индивидуални и групови задачи. Кулминация на програмата ще бъде международна конференция за културен мениджмънт и среща за изграждане на мрежи, в която ще вземат участие всички участници от групите в София, Солун и Букурещ, както и международни гост-лектори.

 Повече информация може да намерите тук.

 Такса за участие: 200 евро

 За да кандидатствате, изпратете всички документи електронно на адрес cma.sofia@goethe.de не по-късно от 11 юни 2017 г.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 11 юни 2017 г.

  За контакт: cma.sofia@goethe.de

 Източник: Goethe Institut

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.