Фотоконкурс „Балкански Зелен пояс“ 2017

През 2017 фотоконкурсът се провежда на тема „Магията на Балканският зелен пояс“ и е в три различни категории: деца (под 18г.), любители и професионалисти.

Европейският Зелен пояс формира 12.500 км дълъг паневропейски екологичен коридор по протежение на бившата Желязна завеса от Баренцово море на север до средиземноморския юг на Европа, съхраняващ изключително биологично разнообразие. Балканският Зелен пояс обхваща южната част на Европейския Зелен пояс, който се простира на територията на 9 страни.

Условия за участие

Кой може да участва?

Конкурсът е отворен за всички, които са посетили българската част от Балканският зелен пояс. Снимките трябва да са направени по протежение на Балканският зелен пояс.

Конкурсът се провежда в три различни категории: Деца (под 18г.), Любители и Професионалисти.

Изисквания към снимките

  • Всеки участник може да участва с не повече от 3 снимки. Участниците трябва да представят цифрови цветни снимки изпратени чрез имейл.
  • Снимките трябва да са съпроводени от следната информация:
    име на фотографа; местоположение, от където са снимките; дата, на която са направени снимките; категорията на конкурса, за която се явяват.
  • Снимки, които не са направени по протежението на Балканският зелен пояс, няма да се допускат до участие.

Какви са наградите?

Националните победители автоматично ще вземат участие в международния конкурс Балкански зелен пояс 2017. Всяка от 9-те страни по протежение на Балканския зелен пояс ще изпрати 3 снимки за международния конкурс. Бордът на Асоциацията на Балканския зелен пояс ще избере 5 международни снимки победители, които ще се представят на тяхната интернет страницата www.europeangreenbelt.org.

 Запознайте се по-подробно с всички условия за участие тук.

 За да участвате, изпратете своите снимки (до 3 бр.) на gb_photo@greenbalkans.org

краен срок за кандидатстване Краен срок за участие: 15 юли 2017 г.

Снимките победители ще бъдат обявени на сайта на Зелени Балкани. Победителите ще бъдат обявени на 15 септември 2017.

 Източник: Зелени Балкани