Гръцко византийско лятно училище в Турция, 28 юни – 21 юли 2017 г.

Изследователският център за византийски изследвания има удоволствието да обяви организацията на първата си византийска програма за гръцки летни школи.

място на провеждане Място: Богазичи, Турция

период на провеждане Период: 28 юни – 21 юли 2017 г.

Курсът е предназначен за студенти, завършили най-малко два семестъра от класически гръцки език или еквивалент. От студентите се очаква да имат познания по основна гръцка граматика и да могат да четат прости текстове от древногръцка или византийска литература.

Сутрешните сесии, посветени на четенето на византийски текстове от различни жанрове и периоди, ще бъдат допълнени от няколко следобедни урока седмично, съобразени с академичните интереси и нужди на участниците.

Езикът на обучение е английски. Програмата ще предложи обиколки през уикендите до важните византийски обекти и музеи в Истанбул. Студентите ще получат сертификат за участие след успешното завършване на програмата.

 Кандидатите трябва да подадат заявлението си до Изследователския център за византийски проучвания в Университета в Богазичи. Досието на заявлението трябва да бъде на английски език и да съдържа изложение на цел и подробна автобиография.

Кандидатът трябва да посочи в изявлението за целта своето минало в класическия гръцки език и значението на лятната програма за бъдещото му обучение или кариерно развитие.

Кандидатите, които понастоящем се записват като студенти във висше учебно заведение, също трябва да представят препис и едно препоръчително писмо.

краен срок за кандидатстване Краен срок: 31 май 2017 г.