Информационен семинар на тема „София 2018. Спортът като средство за социално включване“ в София, 1 юни 2017 г.

Събитието е част от проект „Спорт и социално включване“, който има за цел за насърчи интеграцията на младежи със и без специални потребности чрез физическа активност.

място на провеждане Място: София, ж.к. Слатина, ул. Владово 1

период на провеждане Дата на провеждане: 1 юни 2017 г., 14:00 часа

Организатор: Национална асоциация на ресурсните учители

Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) организира информационен семинар на тема „София 2018. Спортът като средство за социално включване“, който ще се проведе на 1 юни от 14 часа в залата на РЦПППО-София-град.

По време на семинара ще бъдат разгледани основните приоритети на инициативата „София – Европейска столица на спорта за 2018 година“, която се реализира от Спортната асоциация на европейските столици и градове (ACES Europe), Европейската Комисия и програмите представени в „Бялата книга на спорта“.

Ще бъдат разгледани и основните подходи при използването на спортната активност като инструмент за социална интеграция, както и стъпките, които са предприети или предстои да бъдат предприети по темата в образователната ни система.

На събитието ще присъстват младежи със и без специални потребности, директори на училища и на социално услуги от р-н Слатина, представители на Столична община, родители и неправителствени организации.

Проект „Спорт и социално включване“ се финансира от Столична община по Програмата за развитие на физическото възпитание и спорта и е в подкрепа на инициативата „София – Европейска столица на спорта за 2018 година“

Заявка за участие може да подадете на office@narubg.org. Местата за участие са ограничени.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 26 май 2017 г.

 Източник: РЦППО