Конференция „Качествена заетост за устойчиво развитие“, организирана от Европейски младежки форум

Европейски младежки форум в партньорство с Фондация “Фридрих Еберт” България организира конференция в България на тема „Качествена заетост за устойчиво развитие“.

място на провеждане Място: гр. София

период на провеждане Период: 29 – 30 май 2017 г.

По време на събитието ще се обсъдят следните теми:

– Какво означава „качествена заетост“ в рамките на устойчивото икономическо развитие и в по-широк план Целите за устойчиво развитие?

– Какви качествени работни места могат да осигурят устойчиво развитие, сега и в бъдеще?

– Каква е ролята на младите хора в тези икономики/работни места/бъдещо развитие?

Обсъжданията от семинарите ще се впишат в работата на експертната група на Европейски младежки форум относно бъдещето на работата на мрежата за устойчиво развитие на ЕМФ.

С цел обмен на опит и идеи в конференцията ще вземат участие представители на членовете-организации на Европейски младежки форум от цяла Европа и участници от България.  Национален младежки форум, като част от Европейски младежки форум, ще извърши селекцията на българските участници. Изборът на участници ще бъде извършен на база на добре мотивирана апликационна форма.

Участниците следва да имат опит в работата по включване на младите хора, въпросите, свързани с трудовите и социалните права, както и да бъдат запознати с развитието на европейския дневен ред по тези теми.

Работният език по време на конференцията ще бъде изцяло на английски език. Разходите по настаняване и храна се поемат изцяло от организаторите. Пътните разходи до гр. София са за сметка на участниците.

 Ако искате да участвате можете да го направите като попълните апликационната форма тук.

краен срок за кандидатстване Краен срок: 12 май 2017 г.