Краткосрочен ЕДС проект Dry Stone Wall Extravaganza в Хърватска, 15.09-15.10.2017

Проектът има за цел да популяризира археологическия обект Colentum като ценна част от културното наследство на Европа.

място на провеждане Място: Oстров Мъртер, Хърватска

период на провеждане Период: 15 септември – 15 октомври 2017 г.

Целта на проекта е да подобри знанията и да повиши осведомеността за ценностите на културното/ археологическото наследство като обща европейска ценност и своя потенциал по отношение на устойчивото развитие на селските общности. Петнадесетте млади участници от Испания, Италия, Полша, Турция и България ще спомогнат за организирането на организация за подновяване на сухи каменни стени около обекта.

Доброволците ще използват творчеството си и знанията за историята на Colentum, които ще получат през този месец, за да добавят съдържание и да подобрят стратегическия план за действие за развитие на Colentum.

Доброволците ще организират различни дейности, за да накарат местната / регионалната общност и посетителите да осъзнаят ценностите и потенциала на културно-археологическа стойност. Доброволците ще се възползват от проекта в лично, професионално и социално развитие.

Целите на дейностите по проекта са да се насърчи участието на младите хора в устойчивото развитие, да се мотивират местните / регионалните млади хора за активно участие, за да се осигури тяхното работно място (в местния бизнес в общността) и да се повиши информираността за местните ресурси, които все още са не са признати като фактори на икономическото развитие.

 Информация за кандидатстване и други въпроси можете да изпращате на този имейл: yia.alternativi@gmail.com