Летен стаж в областта на ИКТ правото

Фондация „ЛИБРе” обявява една свободна позиция за неплатен летен стаж в областта на ИКТ правото.

място на провеждане Място: офиса на Фондацията в гр. София.

период на провеждане Период на провеждане: 15 юли – 15 септември 2017 г.

Сфера на работа

Основната цел на летния стаж е да предложи на студент по право специализиран опит в областта на ИКТ правото и досег до автентична работна атмосфера в организация от неправителствения сектор. Студентът ще има възможността да се запознае с правни въпроси от различни сфери на информационното общество на национално и европейско ниво. В процеса на работа студентът ще има възможност да приложи академичните си знания на практика и по този начин да развие и усъвършенства своя практически опит и креативност с подкрепата на експертите от Фондацията.

Продължителност

Продължителността на стажа е два месеца, през които стажантът ще получи индивидуално внимание от експертите на Фондацията с оглед на желаната от него посока на специализация. В края на стажа Фондация „ЛИБРе” ще издаде персонално удостоверение, посочващо резултатите от стажа и придобития професионален опит.

Изисквания

Предвид естеството на работата във Фондация „ЛИБРе”, кандидатите за позицията трябва да са завършили поне трети курс специалност „Право“ и да владеят свободно английски език. Предходен опит и участие в инициативи в областта на ИКТ правото не са задължително условие за участие, но ще се разглеждат като предимство.

 За да кандидатствате, изпратете своята автобиография и мотивационно писмо на  jobs@libreresearchgroup.org. Фондация “ЛИБРе” се ангажира да изпрати обратна връзка до всеки кандидат независимо дали кандидатурата му е била одобрена или не до 19.05.2017 г.
краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 15 май 2017 г. 

 Източник: Фондация „ЛИБРе”