Лидерско обучение фокусиращо се върху личностното развитие „Lead the change“

„Lead the change“ е първото открито лидерско обучение в България!

място на провеждане Място: България

период на провеждане Период: 16-20 юни 2017 г.

Това обучение насочва вниманието към това как избираме да видим себе си и света. Това обучение ще насочи вниманието към това как сме като индивиди. Как избираме да видим себе си и света. Обучението ще бъде място, в което да проучите как създавате връзки и комуникирате с другите. За да откриете силните си страни и как да инвестирате в тях.

След обучението ще:

– сте по-осведомени за вашите силни страни и как да инвестирате в тях

имате по-ясно разбиране за ролите, които играете в групата

– увеличите способността си да изразявате себе си, креативност и гъвкавост – да имате по-задълбочено разбиране за начина, по който използвате езика като създаващ се въпрос

– имате система за подпомагане и постигане на целите си в личния и професионалния живот

– бъдете част от международна мрежа от хора, които ценят личния и професионален растеж

 Таксата за участие е в размер на 100 лева.

 Можете да кандидатствате като попълните апликационната форма тук.

краен срок за кандидатстване Краен срок: 17 май 2017 г.