Лятна академия в Берлин, 20 – 26 август 2017г.

Какво представлява немското културно наследство? Разбери повече на лятната академия в Берлин.

място на провеждане Място: Берлин

период на провеждане  Период на провеждане: 20 – 26 август 2017г.

Организатор: Deutsche Gesellschaft e. V.

 Профил на участниците: Студенти от всички дисциплини от Централна, Източна и Югоизточна Европа и от Германия.

В сърцето на Берлин участниците ги очаква  широка програма от специализирани лекции за културното наследство в Централна, Източна и Югоизточна Европа, включително съхраняване на паметници и музейни произведения. Ще бъдат планирани и семинар за писане, филмова вечер и презентация на книга с последващо обсъждане. Deutsche Gesellschaft e. V.  предлага на участващите студенти платформа за представяне на темата си и да обменят идеите си помежду си. 

 Повече информация може да намерите тук.

 Такса за участие няма, разходите за транспорт и настаняване (включващи закуски и 2 вечери) се покриват изцяло.

 За да кандидатствате, моля, изпратете представяне с не повече от 1 страница, написана на немски език, с кратко описание на темата и биографичните данни за тази година (биография, място на пребиваване, университет, посока на обучение) на evelyna.schmidt@deutsche-gesellschaft- ev.de.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 16 юни 2017 г.

  За контакт: evelyna.schmidt@deutsche-gesellschaft-ev.de.

 Източник: Word of Jobs

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в лятната академия. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.