Лятно училище “Azerbaijan – the Center of Religious Harmony” в Азербайджан, 23-30 юли 2017 г.

Лятното училище ще допринесе за придобиването на уникални знания за културата, историята и етнографията на Азербайджан

място на провеждане Място: Азербайджан

период на провеждане Дати: 23-30 юли 2017 г.

 Профил на участниците: Бакалаври, магистри и PhD студенти на възраст 18 – 35 г., академично мотивирани, свободно говорещи английски език, които имат желание да разширят познанията си и имат готовност да се запознаят с модела на човешкото многообразие в Азербайджан.

Работен език: английски

Международен център по мултикултурализъм Баку организира международно лятно училище ’’Azerbaijan – the Center of Religious Harmony” за студенти и изследователи, които имат интерес да обогатят знанията си по отношение на човешкото многообразие в Азербайджан. Програмата на лятното училище осигурява невероятна възможност за преоткриване на нови теми, свързани с човешкото многообразие в Азербайджан и ползите от преживяването в Азербайджан за постигане на прогрес в изучаването на мултикултурализма като цяло.

Главните цели на лятното училище:

  • Предоставяне на теоритични и практически знания за човешкото многообразие в Азербайджан;
  • Съсредоточаване върху университетския курс “Azerbaijani Multiculturalism”;
  • Събиране на всички студенти и изследователи, които се интересуват от темата за човешкото многообразие.

. В допълнение, на участниците ще им бъдат предоставени активности като спорт, разглеждане на забележителности и свободно време.

 Повече информация може да намерите тук.

Всички разходи (освен виза и застраховки) – пътуване, настаняван и храна се поемат от  Международния център по мултикултурализъм.

 За да кандидатствате, изпратете попълнена апликационната форма (в .pdf),копие от паспорта ви и есе (не по-малко от 400 думи) на една от следните теми:

  • Multiculturalism and “Baku Process”
  • Azerbaijani Model of Multiculturalism in Comparison with Other Models in the world
  • Ethnic Diversity in Azerbaijan
  • How Azerbaijani Multiculturalism Is Viewed from Your Country

на 2015multiculturalism@gmail.com с тема на имейла: SS2017.

Всички студенти могат да участват лятното училище, но предимство имат тези, които посещават курса “Azerbaijani Multiculturalism” (преподава се в Софийски университет).

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 31 май 2017 г.

Поради големия брой кандидати, организаторите ще се свържат само с тези, които са избрани за интервю по Skype. В случай, че не нямате потвърждение за интервю до  10-ти юни 2017, имайте предвид, че не сте били избрани.

 Източник: Международен център по мултикултурализъм Баку