Лятно училище „Modelling the Political Economy of Bank Regulatory Evasion“ във Виена, 6-9.09.2017 г.

място на провеждане Място: Виенски университет по икономика и бизнес, Welthandelsplatz 1, A-1020 Виена

период на провеждане Период на провеждане: 6 – 9 септември 2017 г.

 Профил на участниците: общо 35 участници, студенти магистри и докторанти и млади изследователи

За събитието

Лятното училище има за цел да даде информация на студенти магистри и докторанти и млади изследователи за т. нар. Shadow Banking и неговия характер на регулаторно избягване. Тъй като появата на сенчестата банкова система засяга не само регулаторните органи, но и критичната макроикономика, организаторите искат аналитично да свържат двата ъгъла по темата в лятното училище.

Като цяло разнообразната задълбочена програма на лятното училище ще се състои от лекции, групи за студентски проучвания (семинарни групи) и открити дискусии.

В лятното училище ще участват водещи международни изследователи в областта, които ще засегнат следните теми:

  • Финансови пазари и нестабилност
  • Shadow Banking
  • Shadow Money
  • Финансирането и глобалният юг
  • Неконвенционална парична политика на ЕЦБ и Фед (на немски език)
  • Парична политика, дълг и дистрибуция.

Езикът, на който ще се провежда лятното училище е английски.

 Такса за участие: 50 евро (настаняване и 2 хранения на ден). Пътните разходи са за сметка на участниците.

 За да кандидатствате, попълнете формуляра. Имайте предвид, че формуляра за кандидатстване ще изисква автобиография и кратко изложение (до 500 думи) на мотивацията ви за участие, по-конкретно как семинарът се отнася до учебните и изследователските ви интереси. Ще е нужно да подготвите и предварително координатите на ваш академичен съветник/преподавател, с когото организаторите е възможно да се свържат за обратна връзка.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 31 май 2017 г.

 За контакти: viss@plurale-oekonomik.at

 Източник