Младежка банка София набира проектни предложения

Ако вие сте група млади хора на възраст от 14 до 25 години, живеете в София и имате идея как да промените своя град, включете се конкурса на Младежка банка София

Организатор: Младежка банка София

 Младежка банка София подкрепя каузи в следните сфери:

  • Спортна активност за здраве: инициативи насочени насочени към повишаването на спортната и физическа активност, възпитание на здравословен начин на живот сред младите хора.
  • Поле за изява на млади хора: в подкрепа на младежки събития с културен, образователен, забавен или състезателен характер, които да дават възможност за развитие на талантите на младите хора.
  • Подобряване на градския облик и околната среда: инициативи за подобряване на градската среда и развитие на екологични навици и култура сред младите хора. Те могат да включват образователни или друг вид събития, които поставят фокуса върху природата в жилищната среда.

Изисквания към кандидатите:

  • възраст между 14 и 25 години
  • живеете в град София
  • група от най-малко трима младежи
Младежка банка София е част от мрежата Младежки банки, които Фондация „“ подкрепя от 2012 г. насам. В момента у нас има 14 Младежки банки в 14 български града. Чрез програма Младежка банка, Фондация „Работилница за граждански инициативи“ обучава младежки лидери в създаване и управление на дарителски програми „от младежи за младежи“. Младежките банки са екипи от млади хора на възраст между 16 и 25, които набират дарения, организират конкурси за финансиране и отпускат грантове за младежки проекти. Макар и малки като стойност, грантовете от младежките банки създават пространство за изява на таланти, подкрепят уязвими групи и развиват младежките общности.

Включете се конкурса, като изпратите попълнен формуляр за кандидатстване на sofia@youthbankbulgaria.org.

Преди да изпратите предложението си, прочетете насоките за кандидатстване.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 15 юни 2017 г.

 Източник: Младежка банка София