Младежката доброволческа служба Варна търси доброволци за лятото

До края на май се приемат заявките и на организациите, които се нуждаят от тях.

Община Варна стартира поредната кампания за набиране на младежи на възраст между 16 и 29 години за полагане на доброволчески труд в местни неправителствени организации и институции в следните сфери: екология; изкуство; култура; опазване на историческото наследство; спорт и туризъм; медийно обслужване; социални дейности и др.

Регистрираните в Младежката доброволческа служба ще бъдат ангажирани за период от един до два месеца през лятото в неправителствена организация, съобразно заявените предварително интереси. Те ще са заети от 4 до 6 часа на ден, 5 дни седмично. Доброволците получават средства за дневни разходи и удостоверение от организацията-домакин за продължителността и естеството на доброволческия труд.

Организация-домакин може да бъде всяка организация, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Тя заявява писмено, попълвайки формуляр за кандидатстване, необходимостта от доброволци и описва подробно дейностите, които доброволецът ще извършва по време на стажа си в нейната структура, както и информация за това как ще бъде организиран престоят му там.

Заявилите желание да упражняват доброволчески труд в сферата на културата, опазване на историческото наследство, медийното обслужване и др. ще имат възможност в рамките на 2 до 4 седмици, по 4 часа на ден, през летните месеци да трупат професионален опит в избрана от тях институция, без да получават средства за дневни разходи.

На 7 юни, сряда, от 17:30 часа в концертната зала на Младежкия дом ще се проведе среща за разпределяне на доброволците по дейности.

Наредба за условията и реда за включване в Младежката доброволческа служба  и формуляри за кандидатстване могат да се изтеглят от www.varnanamladite.com.

За доброволци

 За да се включите като доброволец, попълнете формуляра и го подайте на адрес:  гр. Варна 9002,  бул. „Цар Освободител” № 27,  база „Младежки дом”, ет.2 стая 14 или на e-mail: varnanamladite@gmail.com.

краен срок за кандидатстване Краен срок за подаване на заявления от доброволци: 30 май 2017 г.

За организации

 Заявления и придружителни писма на организации, желаещи да ползват доброволчески труд се подават в деловодството на Община Варна

краен срок за кандидатстване Краен срок: 30 май 2017 г.

Източник: Варна на младите