Младежки обмен „Аctive Citizens of the EU“ в Харебо, Дания, 9 – 20 юли 2017 г.

Асоциация Walktogether търси 15 участници за обмен на тема „Аctive Citizens of the EU“ в рег. Kопенхаген (Harebo), Дания.

Място: Харебо, Дания

Период на провеждане: 9 – 20 юли 2017 г.

Изпращаща организация: Асоциация Walktogether

Профил: 14 участници на възраст от 16 – 30 год. 1 тийм лидер без ограничение на възрастта. Без конкретни изисквания за уменията и знанията на участниците. Важното е темата да им е интересна, да са готови да обменят информация и know – how.

Цел на проекта:

Участниците ще учат, ще обсъждат и анализират различни теми, свързани с повишаване на информираността на младите хора по политическите въпроси, ще се търсят начини да се увеличи желанието на гражданите да участват по-активно в политическия живот на тяхната страна. Проектът ще обхване следни теми:

  • ползите от гражданството в различните страни и правата на човека;
  • Парламентът като законодателен орган, неговите основни функции и роля в съвременния модел на държавно управление;
  • Тематични вечери за познаване на законодателните органи в различните европейски страни, различни форми и видове управление;
  • Идеалната държава / страна на мечтите;
  • Гласуването като начин за участие в политическия живот на страната и Европа;
  • Младежки парламент и местни политици относно важни теми и тенденции;
  • Младежки активизъм при избори;
  • Как да се популяризират идеите за ангажиране на младите хора и гражданите като цяло в политическата дейност;
  • Активни граждани на ЕС, силна Европа и доверие в бъдещето;
  • Други важни въпроси за по-подробно включване на гражданите в политиката.

Разберете повече за проекта тук: Инфо пак

Такса за участие: 40 евро

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма и я изпратете на walktogetherbulgaria@gmail.com

Краен срок за кандидатстване: 27 май 2017 г.

Kонтакт: walktogetherbulgaria@gmail.com

Източник: Асоциация Walktogether

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници. За повече информация се обърнете към изпращащата организация.